El-motor skal udskiftes

For en modelbil er beregningen af motorens omdrejningstal enkel, da du kan nøjes med at beregne på få data:

  • Hjulenes diameter
  • Gearingen

(I beregningen tages der ikke højde for vindmodstanden og friktionen, da disse kun påvirker resultatet minimalt).

Ud fra ovenstående kan du beregne det antal omdrejninger pr. minut, som el-motoren skal kunne levere for, at du får den ønskede hastighed.

Beregning af fart på en modellastbil

Fakta:

  • Tamiya laver de radiostyrede lastbiler i skala 1/14,5.
  • Lastbilernes hjuldiameter er Ø83 mm.
  • Gearingen mellem motor og hjul er 32,4:1 i 1. gear og 10,6:1 i tredje gear.

En rigtig lastbil kan fx køre 90 km/t. En modellastbil i skala 1/14,5 skal altså have en topfart på 90 km/t divideret med 14,5 = 6,2 km/t. Modellastbilen skal dermed tilbagelægge 6.200 meter på en time.

Hjulenes diameter er Ø83 mm, og det giver en omkreds på Π (pi) × diameter = 3,14159 × 83 mm = 261 mm. Hver gang hjulet har roteret én omgang, har det tilbagelagt en strækning på 261 mm (0,261 meter).

Så hvis hjulet skal tilbagelægge 6.200 meter på en time, skal hjulet rotere (6.200 / 0,261) = 23.754 gange på en time.

En motors omdrejningstal oplyses altid som omdrejninger pr. minut, og dermed skal et hjul rotere (23.754 / 60) = 396 omgange på et minut.

Da gearingen i 3. gear (top-gearet) er 10,6:1 skal el-motoren have (396 × 10,6) = 4.198 omdrejninger pr. minut.

El-motoren (Mabuchi RS-540) i byggesættet har 15.000 omdrejninger pr. minut, hvilket er alt for meget.

Derfor bør el-motoren udskiftes med en type, der har et lave omdrejningstal – fx en Truck Puller, der har 6.500 omdrejninger pr. minut.

Fordele ved en Truck Puller

Her er listet nogle af de fordele, som du får ved at skifte motoren i samlesættet med en Truck Puller:

  • Korrekt skalahastighed
  • Mulighed for at bruge 2. og 3. gear
  • Større trækkraft
  • Mindre strømforbrug
  • Længere køretid

Denne tekst kommer fra Modelskibet.com efter aftale med Modelskibet.dk