Besøg hos Modelskibet 7. maj 2022

Dato: 07-05-2022
Tid: 13:30 - 16:00
Sted: Modelskibet, Hvedemarken 1, 3650 Ølstykke
Klubmøde

Klubbesøg

Vi afholder traditionen tro igen klubmøde i Modelskibet.

Klubben sørger for kage og Modelskibet sørger for kaffe.

Som ved tidligere besøg kan kaffe og kage indtages i den hyggelige gårdhave.

Ønsker du at køre med din modellastbil, er der selvfølgelig mulighed for det. Husk at oplade batterier.

Husk at tilmelde dig til formanden.